Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV og at medarbejderne bliver inddraget. APV’en skal være skriftlig, være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne og revideres hvert tredje år.

Jeg kan give jer professionel assistance til at udføre jeres APV, så resultaterne opnås med minimale forstyrrelser af det daglige arbejde. Desuden kan jeg give jer en arbejdsmiljøfaglig vurdering af de udfordringer, undersøgelsen måtte afdække og give jer nogle realistiske løsningsforslag.

APV handler om at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats, og lægge en plan for, hvordan I vil forbedre arbejdsmiljøet på disse områder. Kortlægningen kan bidrage til bedre arbejdsmiljø, øget trivsel og lavere sygefravær.

Hvor godt det redskab skal være, er helt op til jer.

Vælger man f.eks. samme standardskema til alle, så kontorpersonalet bliver spurgt om, hvorvidt smøregraven er tydeligt afmærket, tager ingen vurderingen alvorligt, og resultatet bliver derefter.​​

Få et uforpligtende tilbud

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om din situation og hvordan jeg bedst muligt kan hjælpe dig.