Rådgivning om beredskab​

Jeg er behjælpelig med​

 • ​Virksomhedens eget beredskab
 • Værdiredningsplaner
 • Øvelser
 • Indretning (Flugt- og adgangsveje)
 • Instruktion og uddannelse af medarbejdere
 • Kortlægning og håndtering af risici
 • Kortlægning og rådgivning i forhold til genoprettelse af normal drift ved hændelser (Brand, oversvømmelse, arbejdsnedlæggelser m.v.)

En dokumenteret stillingtagen til risici vil ofte være et godt udgangspunkt i forhold til at forhandle prisen for din virksomheds forsikringspræmie.

Rådgivning om sikkerhed

Jeg er behjælpelig med

 • ​Adgangskontrol
 • Overvågning
 • Lovgivning og godkendelser
 • Oplag af brandbare materialer
 • Transport

En stillingtagen til sikkerhedsniveau vil kunne medvirke til at begrænse svind, tyveri m.v.​

Adgangskontrol

Adgangskontrol handler om meget andet end låse, koder og ID-kort. Det gælder om at vælge den rigtige løsning til netop jeres behov både i forhold til lovgivning, sikkerhed, tilgængelighed. Der kan være store forskelle afhængigt af, hvem, hvor mange, hvornår og hvor hurtigt, I skal have folk ind og ud, og på behovet for identifikation.

Lad mig give uvildig rådgivning, så valget bliver truffet på baggrund af jeres behov og ikke sælgerens.​​​

Få et uforpligtende tilbud

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om din situation og hvordan jeg bedst muligt kan hjælpe dig.