HVEM ER JEG

Jeg hedder John Haugaard og er ejer af Sikkerhed & Arbejdsmiljø. Jeg har årtiers erfaring med alt fra undervisning, af såvel unge som voksne, til myndighedsudøvelse- og samarbejde.

LÆS MERE

HVAD KAN JEG

Jeg kan tilbyde faglig rådgivning og/eller undervisning i beredskab, sikkerhed og arbejdsmiljø. Derudover tilbyder jeg gennemførelse og planlægning af eksterne og interne audits på området.

LÆS MERE

KONTAKT MIG

Har du nogle spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende samtale. Du er garanteret en troværdig samarbejdspartner med fokus på dig og din situation.

SE KONTAKTINFO

HAR DU ET SPØRGSMÅL? JEG KAN HJÆLPE!

SPØRG EN EKSPERT
“Jeg kender John som en dybt engageret ildsjæl, der altid er parat til at yde en indsats og som har et indgående kendskab til arbejdsmiljøarbejdet i sin bredeste form.”
HENRIK KEHLER • Occupational Health and Safety Consultant
“Som Chef for DSB Onboard Servies Sekretariat, Uddannelse, Udvikling og Kommunikation har jeg haft den glæde ofte at samarbejde med John. Vores samarbejde har gennem årene udviklet sig til at blive fagligt stærkt og tillidsfuldt forhold.
John er meget engageret i sit felt og faglig yderst kompetent. John er en god til at analysator af problemstillinger og jeg har ofte brugt ham til at sparre med omkring forskellige faglige problemstillinger. John er hjælpsom og tager ofte ansvar og løfter, når der opstår akutte udfordringer også udover sit område.”
NINA AIZEN KONGSHAUG • Organisation- og ledelsesudvikling
“Undertegnede bekræfter hermed at John Haugaard har hjulpet og aflastet såvel undertegnede som DSB med løsning af beredskabsopgaver, mens undertegnede var beredskabschef i DSB.

John Haugaard har i perioden 2007 og frem til udgangen af 2015 udført forskellige opgaver inden for beredskabsområdet i DSB regi, hvor især rådgivning og løsningsforslag har udgjort en væsentlig bestantdel.

John Haugaard har medvirket i såvel strategisk som taktisk og operationelt beredskabsarbejde – lige fra planlægning til gennemførelsen af øvelser med efterfølgende evaluering. Johns medvirken har her givet en god træning og efterfølgende uddannelsesaktivitet med henblik på at sikre såvel mennesker som værdier. Her har især Johns viden på hele arbejdsmiljøområdet sikret en god balance, så ingen kom til skade under øvelser.
Især skal nævnes Johns analytiske evne til at prioritere forholdet mellem ”need to have og nice to have”, således at fortsat drift (business continuity) hurtigt kunne genoprettes ved forskellige ulykkessenarier.

Derfor har John også været en god hjælp, når der skulle udvikles og afprøves beredskabsplaner til sikring af driftsmæssige aktiviteter ved brand, tyveri , hærværk, terroranslag og ekstreme vejrmæssige forhold, hvor dele af jernbanedriften sættes ud af drift.

John har også haft øje for forsikringsmæssige risici, således at DSB har kunnet udarbejde billige barriere til sikring af værdier. Bl.a. kan nævnes affaldshåndtering og adgangsforhold i forbindelse med eksisterende runderinger, hvor simple metoder har skabt bedre sikkerhed mod brand og tyveri.

Samtidig har Johns væremåde og evner til at formidle budskaber været god hjælp ved ændringer og kultur, for at sikre en bedre sikkerhedskultur og bevågenhed blandt DSB’s medarbejdere. Johns gode humør og positive forhold til tilværelsen har også medvirket til stor respekt bland alle, der har samarbejdet med John i DSB.”

HARDY OLSEN • EHS Manager
“Jeg var haft glæden af at være kursusleder på Beredskabslederuddannelsen, da John gennemførte uddannelsen, og jeg har kun positivt at sige om John. Han går til nye opgaver med krum hals – også når emnet er ukendt og situationen uvant. John har en naturlig nysgerrighed over for sin omverden og forstår at reflektere og sætte læring i perspektiv i forhold til sin hverdag. Og så er det altid en fornøjelse at være i selskab med John!”
LISE KAMSTRUP • Fire Safety Engineer
“John har evnen til at komme med de skæve vinkler, som gør at tingene hæves op på et nyt niveau. Det er nødvendigt, hvis der er brug for udvikling. Rart med nogen som kan få en til at reflekter mere og dybere over tingene. Samtidigt er han en mand med stor integritet.
Så det er de varmeste anbefalinger jeg kan give til et samarbejde med John.”
ANNE SØNDERSKOV NIELSEN • Risk Engineer
“Jeg har haft den store ære at arbejde sammen med John siden 2007, hvor jeg stiftede bekendtskab med Arbejdsmiljø. John er en ildsjæl som brænder for det han laver – og han er god til det! John er både en faglig men også menneskelig stærk person og jeg er utrolig glad for de år jeg har arbejdet sammen med John. Jeg kan kun give de bedste anbefalinger til John Haugaard “
LENA B PULTERA • Sikkerhedskonsulent
“John har en bred erfaring inden for Arbejdsmiljø. Jeg har i hverdagen brugt John, både som sparring i hans rolle som Intern Auditor men også mere konkret, når det handlede om at udarbejde en risikovurdering og jeg ikke følte mig fagligt nok klædt på. John har altid haft tid til at hjælpe i det konkrete tilfælde men også generelt med at dele af sin viden og dermed være med til at højne min faglige kompetence til gavn og glæde for vores fælles arbejdsplads.”
SUSSIE PERSSON ¤ DSB Kommerciel
“Jeg har i mange år på forskellig vis arbejdet sammen med John. John er både som kollega og i professionel henseende en stabil, loyal, ambitiøs og vindende person, der i alle henseende yder det maksimale. Jeg kan kun give John mine varmeste anbefalinger.”
JETTE LAURIDSEN ¤ Afdelingschef Kunder og Marked SYDTRAFIK