Engageret og fagligt stærk konsulent

Du bliver vejledt baseret på årtiers faglig erfaring på området.​

Jeg kan hjælpe dig med beredskabsplaner, værdiredningsplaner og rådgive i spørgsmål om sikkerhed og arbejdsmiljø. Jeg kan planlægge og afvikle audits og øvelser. Jeg kan undervise dine medarbejdere i førstehjælp og i de planer for sikkerhed og beredskab, der gælder på din virksomhed.

Få et uforpligtende tilbud

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om din situation og hvordan jeg bedst muligt kan hjælpe dig.

Få et uforpligtende tilbud

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om din situation og hvordan jeg bedst muligt kan hjælpe dig.

​Førstehjælp

Få et professionelt førstehjælps kursus i dag.

Læs mere

Rådgivning om arbejdsmiljø​

Bliv rådgivet om specifikke arbejdsmiljøproblemstillinger​.

Læs mere

Rådgivning om beredskab

Rådgivning om beredskab.

Læs mere

Hos Sikkerhed & Arbejdsmiljø får du

01

Agilitet

​Du får muligheden for at koncentrere ​hele arbejdsindsatsen om den ​eksakte opgave

02

Fleksibilitet

​Du vil møde fleksibilitet ​i forhold til hvor og hvornår ​opgaven udføres.

03

Fordelagtig pris

Du bliver tilbudt en konkurrencedygtig ​pris uden at gå på kompromis ​med kvaliteten.

Hvad siger mine kunder?

Jeg var haft glæden af at være kursusleder på Beredskabslederuddannelsen, da John gennemførte uddannelsen, og jeg har kun positivt at sige om John.. Han går til nye opgaver med krum hals – også når emnet er ukendt og situationen uvant. John har en naturlig nysgerrighed over for sin omverden og forstår at reflektere og sætte læring i perspektiv i forhold til sin hverdag. Og så er det altid en fornøjelse at være i selskab med John!”

- Lise Kampstrup , Codan Forsikring

Undertegnede bekræfter hermed at John Haugaard har hjulpet og aflastet såvel undertegnede som DSB med løsning af beredskabsopgaver, mens undertegnede var beredskabschef i DSB.. John Haugaard har i perioden 2007 og frem til udgangen af 2015 udført forskellige opgaver inden for beredskabsområdet i DSB regi, hvor især rådgivning og løsningsforslag har udgjort en væsentlig bestantdel.
John Haugaard har medvirket i såvel strategisk som taktisk og operationelt beredskabsarbejde – lige fra planlægning til gennemførelsen af øvelser med efterfølgende evaluering. Johns medvirken har her givet en god træning og efterfølgende uddannelsesaktivitet med henblik på at sikre såvel mennesker som værdier. Her har især Johns viden på hele arbejdsmiljøområdet sikret en god balance, så ingen kom til skade under øvelser.
Især skal nævnes Johns analytiske evne til at prioritere forholdet mellem ”need to have og nice to have”, således at fortsat drift (business continuity) hurtigt kunne genoprettes ved forskellige ulykkessenarier.
Derfor har John også været en god hjælp, når der skulle udvikles og afprøves beredskabsplaner til sikring af driftsmæssige aktiviteter ved brand, tyveri , hærværk, terroranslag og ekstreme vejrmæssige forhold, hvor dele af jernbanedriften sættes ud af drift.
John har også haft øje for forsikringsmæssige risici, således at DSB har kunnet udarbejde billige barriere til sikring af værdier. Bl.a. kan nævnes affaldshåndtering og adgangsforhold i forbindelse med eksisterende runderinger, hvor simple metoder har skabt bedre sikkerhed mod brand og tyveri.
Samtidig har Johns væremåde og evner til at formidle budskaber været god hjælp ved ændringer og kultur, for at sikre en bedre sikkerhedskultur og bevågenhed blandt DSB’s medarbejdere. Johns gode humør og positive forhold til tilværelsen har også medvirket til stor respekt bland alle, der har samarbejdet med John i DSB.
På baggrund af ovennævnte medgives John Haugaard de bedste anbefalinger.

- Hardy Olsen, Tidligere Beredskabschef DSB

Har du brug for at høre mere?

Står du med spørgsmål, som du ønsker svar på fra mig, så er du mere end velkommen til at stille dem ved at ringe på telefon eller send en besked.

Kontakt mig i dag