Hvem er jeg?

Jeg hedder John Haugaard, og jeg har arbejdet i flere dele af branchen i snart 40 år som beredskabs-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsansvarlig i såvel DSB som på store spejderlejre med op til 37.000 deltagere.

Min viden har jeg hvervet ved en kombination af efteruddannelse og praktisk erfaring med arbejdsmiljø, beredskab og sikkerhed i såvel arbejds- som fritidssammenhæng.

Mine stærkeste kompetencer

Ifølge mine tidligere kollegaer og kunder:

 • HR
 • Administration
 • Projekt planlægning
 • Coaching
 • Sikkerheds audits
 • Forvaltning af sikkerhed og risici
 • Undervisning

Du skal vælge mig fordi

 • Jeg har erfaring med myndighedsudøvelse
 • Jeg har erfaring med myndighedssamarbejde
 • Jeg har erfaring med øvelsesplanlægning og afholdelse
 • Jeg har erfaring med såvel tingforsikring som personskadeforsikring
 • Jeg har et bredt kendskab til området
 • Jeg har en udstrakt samarbejdsevne
 • Jeg har et udbygget netværk af stærke kompetencepersoner
 • Jeg er medlem af relevant fora
 • Jeg har årtiers erfaring