Risiko- og sårbarhedsanalyser

Risiko- og sårbarhedsanalyser anvendes til at kortlægge risici og sårbarheder, som forskellige hændelser indebærer for en organisation. Analyserne er et vigtigt indledende trin i beredskabsplanlægningen.​

Du kan læse mere på beredskabsstyrelsens hjemmeside: https://brs.dk/planlaegning/helhed/planlaegningsgrundlag/
risikoogsaarbaranalyse/Pages/risikoogs%C3%A5rbarhedsanaly
​se.aspx

Jeg tilbyder en gennemgang af din virksomhed i forhold til beredskabsstyrelsens anvisninger.​

Få et uforpligtende tilbud

Kontakt mig for en uforpligtende samtale om din situation og hvordan jeg bedst muligt kan hjælpe dig.